(Kangen Water)


  Máy Điện Giải LEVELUK SUPER 501

 

 



Máy LEVELUK SUPER 501 là máy thuộc loại lớn và bền nhất được chế tạo cho lãnh vực kỹ nghệ. Loại này thường được dùng trong nhà hàng, salon thẩm mỹ viện, tu viện, bệnh viện hay các điều dưỡng đường.

 

Máy LEVELUK SUPER 501 được cấu tạo với 12 miếng điện cực bằng bạch kim mạ titanium, và hai vòi dẫn nước từ bên trên.

 

Máy LEVELUK SUPER 501 có khả năng tự động tẩy sạch các chất vôi và tạp chất bám chung quanh các điện cực bằng bạch kim; trong khi máy vẫn liên tục làm ra nước Kangen và nước Acidic để sử dụng.

 

Máy LEVELUK SUPER 501 đủ sức chế tạo nước Kiềm (nước Kangen) và nước Acidic liên tục và đều đặn, cung ứng nhanh chóng số lượng lớn.

 

Màn ảnh LCD cho thấy loại nước, đồng thời cũng phát ra tiếng nói.