(Kangen Water)


  Máy Điện Giải LEVELUK JRII -- $2380.00

 LeveLuk JRII

The JRII has three solid electrode plates which reduces the energy consumption. Due to the solid platinum-coated titanium plates, this unit can still produce the strong acid and strong Kangen waters. Due to the lower power consumption and fewer plates, this machine is only recommended for singles or couples. Families should consider one of the more robust models above due to the amount of output required.

 

Máy JRII được cấu tạo với 3 miếng điện cực làm bằng bạch kim mạ titanium có thể phân giải nước làm thành nước acidic (có tính chất a-xít) và nước Kangen. Máy có kích thước nhỏ, phù hợp với gia đình có một hay hai người. Gia đình đông hơn nên mua máy lớn hơn để kịp sản xuất nước tốt.

 

Capable of producing 5 types of water:

  • Kangen Water
  • Clean Water
  • Acidic (beauty) water
  • Strong Kangen water
  • Strong Acidic water

 

AC 120V, 60Hz (grounded)

Complete with 1 High-grade filter, 1 cleaning cartidge, Electrolysis Enhancer, diverters and product literature.